Kapcsolat
...és ami mögötte van

Mi a kapcsolat meghatározása? A kapcsolat az, ahol egy személy vagy dolog kapcsolatban áll, kapcsolódik valakivel vagy valamivel. Szinonimái: érintkezés, kontaktus, összeköttetés, viszony, összefüggés, kötelék, vonatkozás, korreláció stb.

Képzeljünk el egy Rubik-kockát, amelynek hat oldala van. Mindegyik oldal, ha közelről megnézzük, láthatjuk, hogy kilenc kis kockából tevődik össze, amelyek szintén hat-hat oldallal rendelkeznek.
A „kapcsolat” fogalmára és a hozzá tartozó érzés mintákra tekinthetünk akár úgy is, mint egy Rubik-kockára, ahol mindegyik oldal – akár nagy, akár kicsi – más árnyalatát képviseli annak, hogy mi lehet, mit jelenthet a kapcsolat akár önmagunk, akár mások számára.

Milyen érzés a kapcsolat?

Természetesen ez attól függ, hogy mi van a fókuszában. A „kapcsolat” meghatározása és a hozzá tartozó érzés(ek) lehetnek hasonlóak, de minden esetben, teljes mértékben egyediek és egyéniek maradnak.

Az, ahogyan megéled kapcsolatod szüleiddel, ahogyan érzel irántuk, teljesen egyedi és rád jellemző lesz, míg mások a saját aspektusaik szerint teszik, élik meg kapcsolatukat szüleikkel. Bár a téma ugyanaz, a „szülői kapcsolat”, egyének szintjén, tartalmában és minőségében mégis más..

Tekintsünk egy kicsit távolabbra

Körülbelül tizenöt milliárd évvel ezelőtt az univerzum a sugárzó energia rendkívül forró és sűrű régiójaként, egy „Nagy Bummal” kezdődött. A kis tömegű elemek, a hidrogén és a hélium, az univerzum születésének forró, sűrű körülményei között jöttek létre. A látható univerzum tömegének körülbelül 73%-a hidrogén formájában van ellen. A hélium a fennmaradó tömeg körülbelül 25%-át teszi ki, és minden más anyag a maradék 2% részét alkotja. A testünkben és a Földben lévő atomok többsége ezen 2%-ba tartozik.

Az elemek a világmindenség építőelemei. A periódusos rendszer jelenleg 118 ismert elemet foglal magába, de ezek közül csak 94 lelehető fel természetes módon, a Földön.  “A minket körülvevő anyagi világ az ásványoktól, növényektől, állatoktól a csillagokig és a galaxisokig kémiai elemekre épül”, “Az emberi test a kémiai elemek atomi szintjén maga a Föld összetételének mikrokozmosza, amelyből származik, de egyben a csillagoké is” (H. Dimitris, Athén).

Az emberi lét és a kapcsolat

Az emberi test négy legelterjedtebb eleme – hidrogén, oxigén, szén és nitrogén – a bennünk levő atomok több mint 99 százalékát teszi ki. A testében lévő hidrogénatomok az Nagy Bummban képződtek. Az összes többi elem egy csillag belsejében, egy szupernóva-robbanásnak köszönheti a létét. Mi ez, ha nem kapcsolat az ősidőkkel, atomi szinten a mindenséggel? Mi a különbség egyes dolgok, tárgyak, élőlények között? Az őket alkotó elemek kombinációja.

Az élet „bekövetkezéséhez” bizonyos kémiai elemekre van szükség, például szénre, hidrogénre és oxigénre a test megszilárdításához, a tömeg felépítéséhez, és nitrogénhez a fehérjék létrehozásához. Az emberi test tömegének több mint 60%-a víz.
Az Oxigén a test tömegének több mint felét, de csak atomjainak egynegyedét teszi ki. Mi ez, ha nem kapcsolat az ózonréteggel, és a fotoszintézis által, közvetett módon, a növényekkel?

Építőelemek

Minden állatnak és növénynek 17 alapvető nyomelemre és 10 fémion bevitelre van szüksége testének napi vagy rendszeres fenntartásához és kiegyensúlyozott működéséhez. (forrás: https://www.newscientist.com/question/what-is-the-body-made-of/)
Minden növény, állat és ember az Anyaföld által biztosított elemekből és egymásból táplálkozik, hozza létre, újítja meg testének építő elemeit nap, mint nap. Midőn eljár felettük az idő, visszaadják azokat a Földnek, ahol ismét lebomlanak alapelemikre, hogy aztán új kombinációban kerüljenek ismételt felhasználásra. Mi ez, ha nem egyidejű szerves és szervetlen kapcsolat a testünkkel és a környezetünkkel minden szinten.

Most tekintsünk egy kicsit közelebbre

„A DNS két fontos sejtfunkciót tölt be: Az a szülőtől az utódokig átadott genetikai hordozóanyag, valamint utasítások sorozata, amelyek meghatározzák, hogy milyen a szervezet, milyen az adott egyed megjelenése, hogyan él túl és hogyan viselkedik a környezetében.

Azt mondják, hogy a személyiséget nem egyetlen gén határozza meg, hanem sok gén együttes működése. Összességében a genetika nagyobb befolyással bír személyiségünk alakításában, mint a szülők „önmagunkban”.

Ugyanazon faj különböző tagjainak génjei szinte azonosak. Például az emberi faj génjeiben lévő DNS körülbelül 99,9%-ban megegyezik, s az egyes egyedek közötti különbséget a maradék 0,1% adja.” (forrás: https://opentextbc.ca/introductiontopsychology/chapter/11-3-is-personality-more-nature-or-more-nurture-behavioral-and-molecular-genetics/)

Fentiek jelentik a kapcsolatot családunk felmenőivel, őseinkkel, a túlélésükhöz szükséges információk DNS szintű továbbítása révén, illetve a kapcsolatot embertársainkkal a DNS alapmintát figyelembe véve. Hát nem csodálatosak a kapcsolat ezen aspektusai?

Az, ahogyan megértjük, felfogjuk, elemezzük, kategorizáljuk, felhasználjuk az információkat, illetve ahogy az előbbiek alapján cselekszünk, fogja meghatározni kapcsolataink módját, függetlenül a kapcsolataink tárgyától.
Az, ahogyan magunkat a külvilághoz, a világ többi részéhez viszonyítjuk, befolyásolja viselkedésünket és meggyőződésünket. A megismerés, az észlelés, a tanulás, az érzések, az attitűdök és a kapcsolatok mind jelentős szerepet játszanak abban, hogyan látják az emberek önmagukat és a környezetüket.

Információforrás

Bizonyos szempontból nézve, értékelve minden „csak” különböző formában megjelenő információnak tekinthető.
Az ember számára számos információforrás létezik, amelyek vagy közvetlenül a génekben, a testben, elmében, szívben és szellemben vannak, vagy közvetetten könyvek, digitalizált adatok vagy energia formájában (csoporttudat vagy forrás) érhetők el.

Az ezekhez való kapcsolódás minőségét a kapcsolatok milyensége határozza meg. Mennyire vagyok tudatos önmagamra, a körülettem és bennem lévő információkra, a bennem zajló – akár testi akár szellemi szintű- folyamatokra, s a hozzájuk kapcsolódó érzésekre mindig meghatározó lesz.

Összefoglalás

Ahhoz, hogy észrevegyük kapcsolataink milyenségét, létezését az önmegfigyelés gyakorlatát érdemes mindennapunk részévé tenni. Amikor figyelmem ráirányítom egy adott témára, a hozzá kapcsolódó érzésekre, akkor elkezdem észlelni, felismerni, megismerni az adott témát, és annak aspektusait, ezáltal kézzelfoghatóvá, majd lehetővé téve azok megváltoztatását. A korábban leírtakból is érzékelhetővé vált, hogy a „kapcsolat”, mint minőség, mennyire sokrétű és sokféle lehet.  Minél tudatosabbá válunk ezekre az aspektusokra, annál tisztább képet alkothatnunk arról, hogyan látjuk önmagukat és környezetünket.

A ThétaHealing® modalitás egy nagyszerű eszközrendszerrel tud hozzájárulni ezekhez a folyamatokhoz elősegítve önmagunkhoz és a teremtő erőhöz való kapcsolódásunkat egyszerre, egy időben.
2021. április 1-től minden csütörtök reggel 05.30-05:45 között egy tizenöt perces, ThétaHealing® letöltésekkel felhangoló, napindító meditációra hívok minden kedves kapcsolódni vágyót a térben.

Csütörtök Reggeli Meditáció
Apr 1, 2021 05:30 AM Budapest

Zoom Meeting

Hatzopoulos Elektra

ThétaHealing Instruktor és Konzulens
+36 30 74 35 497
elektrahatzopoulos.com
Eli-Xir by Elektra fb

 

Hatzopoulos Elektra
Szerző:
Hatzopoulos Elektra
Szólj hozzá Te is

A cikk szerzője:

Hatzopoulos Elektra

Hatzopoulos Elektra

LifeCoach (Életvitel Útmutató), ThétaHealing ® Instruktor és Konzulens

Please note

This is a widgetized sidebar area and you can place any widget here, as you would with the classic WordPress sidebar.