“Bábeli zűrzavar” másképp

“Bábeli zűrzavar” másképp
...egy kis filozófiával hígítva.

Mózes Első Könyve, 11. fejezet, Bábel tornya

Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, Sineár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak: Gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól! És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták: Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen; és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén! Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az Úr: Most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghezvigyék mindazt, amit elterveznek. Gyerünk, menjünk le, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét! Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abbahagyták a város építését. 1Móz 10,25 ; 5Móz 32,8 ; Lk 1,51 Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére. * Jer 51,53

Játék a gondolatokkal

A fentieket figyelembe véve –  pusztán játszadozva a gondolatokkal – az ötlött fel bennem, hogy a bábeli események bibliai referenciája, – teljes mértékben saját olvasatban – akár az érzések és definíciós rendszerek, valamint azok kifejezéseinek – akár nyelvezetének – összekeverését is jelenthetné. Ez még érdekesebbé teheti a földi „felemelkedés” folyamatát, – a belső „létránkon, tornyunkon” keresztül – ha önmagunkra, másokra vagy a mindenséggel való kapcsolódásunkra vonatkoztatva nézzük.

Érzelmek és definíciós rendszerek

ThétaHealing® instruktorként, – amikor magunkkal vagy másokkal foglalkozunk valamilyen témával kapcsolatban – folyamatosan hitrendszereket, kapcsolódó érzéseket, érzelmi reakciókat és különböző dolgok definícióit kísérjük figyelemmel.

Az érzelmi skála jobb és kevésbé kedvező elemei valamilyen mértékben minden emberben megtalálhatóak. Ha érzékeltetni szeretném, akkor az adott téma lehet mondjuk a 0-tól 100-as skálán 0,0000000001 mértékben jelen lévő, vagy a 100-at „kimaxoló” érték.

Az adott pillanatban mindig, mindenki tart valahol a saját belső skáláin, és a témáinktól függően ezeken haladunk az életünk folyamán. Ezt azért tesszük, hogy teljes mértékben megértsük, átérezzük, valamilyen formában megtapasztaljuk a vonatkozó témaköröket, hogy majd egyszer kipipálhassuk, és minden aspektusból rendelkezzünk – birtokoljuk – a hozzájuk kapcsolódó információval, tudással és bölcsességgel.

Egy téma vagy fogalom elnevezése mindenki számára jelentheti ugyanazt, de a definíciós rendszere, a hozzá kapcsolódó érzelmi lenyomata vagy az abból eredő mintája viszont egyénenként eltérő és változó.

Mindenkinek ugyanazt jelenti a szeretet?

Az újszülött számára a „szeretet” definíciós rendszerét és a hozzá kapcsolt érzéseket közvetlen környezete fogja meghatározni. Amennyiben szeretetteljes, óvó, védő, az igényeit figyelembe vevő, a testi és lelki szükségleteit előtérbe helyező, – azokat kielégítő – és támogató közegben fejlődik az újszülött, akkor ezek lesznek számára a „szeretetet” meghatározó tényezőelemek. Így a “szeretethez” kapcsolódó és vonatkozó helyzetek által megtapasztalt érzelmi minták, a lenyomatokkal együtt feltehetőleg egy pozitív “egységet” fognak képezni.

Ugyanakkor egy több szempontból abuzív, elhanyagoló környezet „szeretet” definíciós rendszere, és a hozzá kapcsolt érzelemi minták, már teljesen ellentétes típusú, vélhetőleg negatív „egységet” fognak alkotni. Ebből is látható, hogy bár a megnevezés – „szeretet”– megegyezik, de tartalmi elemei nagymértékben eltérnek egymástól.

Számos esetben az eltérésekből, eltérő értelmezésekből adódó félreértések vagy félreértelmezések zűrzavara eredményez kényelmetlen és kellemetlen helyzeteket.

Platón

“Platón szerint a tökéletes eszmék, az ideák örök és valóságosan létezők, s egy önálló világot alkotnak. A világ így megkettőződik, egyrészt az ideák világára, amely az igazi világ, másrész az anyagi világra, az árnyékvilágra. Az ideák és a dolgok kapcsolatát a részesedési elmélettel magyarázta: minden dolognak megvan a saját ideája, amelyből aztán részesedik.” 

A ThétaHealing® modalitás egyik alapelmélete, hogy bárki képes elsajátítani a valóság teréhez történő kapcsolódást, – amelyet nevezhetünk akár a feltétel nélküli szeretet, kozmikus tudat, abszolút fény, Isten, Teremtő erő stb. terének is – lehetővé téve a platóni tökéletes eszmékhez és ideákhoz való kapcsolódásunkat.

Az önmegfigyelés, önmagunk definíciós rendszereinek megértése, illetve másokénak megismerése kiemelkedően fontos szerepet játszik a megfelelő kommunikáció kialakításában, amely lehetővé teszi, hogy könnyedebben tudjuk önmagunkat és ezáltal másokat is megérteni, majd döntéseink, választásaink és tényleges cselekedeteink által viszonyulni.

 

Hatzopoulos Elektra

Életvitel útmutató, ThétaHealing® Instruktor és Konzulens

elektrahatzopoulos.com

+36 30 74 35 497

Fotó: Luiz Otavio Magalha Unsplush

Hatzopoulos Elektra
Szerző:
Hatzopoulos Elektra
Szólj hozzá Te is

A cikk szerzője:

Hatzopoulos Elektra

Hatzopoulos Elektra

LifeCoach (Életvitel Útmutató), ThétaHealing ® Instruktor és Konzulens

Please note

This is a widgetized sidebar area and you can place any widget here, as you would with the classic WordPress sidebar.