A férfi lét megpróbáltatásai

A férfi lét megpróbáltatásai
Fejlődési szakaszok, társadalmi elvárások, apasebek – van kiút!

Az Élet úgy hozta, hogy több, hosszabb ideje szinte kizárólag férfiakkal dolgozom. Férfiakkal, akik közel engednek magukhoz, beavatnak a titkaikba, feltárják előttem gyengeségeiket és a bizalmukba fogadnak. Nagyon hálás vagyok ezért nekik. Hálám és tiszteletem jeléül írom most ezt a cikket róluk, de nem csak nekik.

Történeteik, bár egyediek, mégis számos ponton hasonlóságot mutatnak. Ez inspirált arra, hogy utánajárjak annak a kérdésnek, hogy a társadalmi rendszer és elvárások az ő sorsukra miképp vannak hatással. Hogyan válnak, nevelődnek azzá, akik ma, hogyan eszmélnek arra, hogy egyszer csak elfáradtak, kiégtek, kiüresedtek, és mit tudnak tenni, amikor elérkezik ez a pont.

A megértéshez nagyban hozzájárult számomra Richard Rohr A férfi útja II. című könyve, amely több ponton hasonlóságot mutat – az én értelmezésemben – Ken Wilber, a Működő Szellem rövid története c. könyvében szereplő tudatlétrával.

A férfi élet három nagy szakasza

Rohr három nagy szakaszt említ könyvében, melyen – nagyjából húsz éves időintervallumokban – mennek át a férfiak.

Első szakasz

Az első, körülbelül húsz évük – természetesen ez egyénileg eltérhet, ez a szám csak nagyvonalú átlag – arról szól, hogy kialakítsák “sztereotip férfiasságukat”, melyhez akcióhős-szerű ideálokat választanak, akikre hasonlítani szeretnének. Ezek a minták rendszerint távolságtartó, kemény, harcos, sebezhetetlen karakterek, a minden áron győzni akarás attitűdjével. Wilber tudatlétrájának a 4. és 5. fokán tartanak ekkor. Először a szabály-szerep elme szintjén (4. “létrafok”) sajátítják el a normákat, pozícionálják magukat szűkebb és tágabb környezetükben. Megvívják dominancia harcukat és felveszik alárendelt vagy domináns szerepüket az egyes csoportokban, közösségekben.  Ha már otthonosan mozognak ezen a szinten, átlépnek a racionális elme szintjére (5. “létrafok”), mely az ész, a manipuláció, a pénz és az egzisztencia játéktere. Ezen a szinten könnyen elveszíthetik kapcsolatukat valódi és mély érzéseikkel, ha túlságosan teret engednek a szintet jellemző fő motivációknak.

Második szakasz

A második szakasz, húszon éves kor körül kopogtat be a férfi lét ajtaján. Ekkor mélyen megérinti őket a belső szükséglet arra, hogy az örök nőiséggel kapcsolatba lépjenek. Ezt kereshetik kívül, a nőkkel létesített viszonyaikban, és önmagukon belül is. E szakasz csapdája, ha a nőiségről, mint a férfiakban is fellelhető minőségről beszélünk, – bár tartósan nem jellemző – a túlzott femininitás lehet. Eljöhet egy olyan pont, ahol a férfit is eluralják addig elfojtott érzelmei. Ez súlyos belső feszültséghez vezethet. Ez a szint a wilberi tudatlétra korai 6. szakaszának felel meg. Ez a szakasz az, amikor az ember – jelen esetben férfi – önös céljain túltekint, és érzelmileg mélyen megérinti, hogy mi zajlik körülötte a világban. Érzékennyé válik az érzéketlenségre.

Harmadik szakasz

A harmadik szakasz, melyet életközépi válságnak is nevezhetünk, az első két férfi minőség harmonizálásáról és integrálásáról szól. Ha a férfi a második szakaszt úgy hagyta el, hogy nem került kapcsolatba saját női oldalával, a nőiséggel való kapcsolatát csak önmagán kívül kereste, ezt a szakaszt hajlamos úgy megélni, hogy a fel sem fedezett igazi férfi energiájában érez súlyos zavart. Ha korábban nem engedett teret lágyabb, érzelmesebb minőségének, ez súlyos hiányokat okozhat személyiségében, olyannyira, hogy amíg ezt a hiányt nem pótolja, minőségei integrálása és magasabb szintre emelése nem történhet meg. E szakasz a wilberi tudatlétra érett 6. foka, melyben kialakul a szív és az ész terének harmonikus egyensúlya. Az egyéni és az univerzális célok belső összhangjának megteremtése.

A nyugati társadalom szerepe a férfiak személyiségének formálásában – “A fehér férfiak társadalma”

Ennek a több évszázad alatt formálódott társadalmi berendezkedésnek megalkotói, fenntartói, egyben elszenvedői is a férfiak. Olyan világot alakítottak ki egy hosszú és fájdalmas időszak során, melyben mára a valódi értékeket “illuzórikus jutalmak” váltották fel, amik a férfi teremtő energiáját a rendszer szolgálatába állítják.

A régi kultúrákban a fiatal férfiakat mesterek avatták be bölcsességeikbe. A beavatást kemény, spirituális megküzdést igénylő próbák jelentették, melyek célja “a férfiúi vadság alázatos megismerése volt” /R. Rohr/. Ma a valódi tanítók helyett edzők, kiképzők, az egyéniséget bedaráló teljesítményhajhász intézményrendszerek formálják erőszakkal a kamasz fiúkat és a fiatal férfiakat. Olyan rendszerek, amelyekben az egyik legfőbb tanítás az, hogy el kell nyomni az alacsonyabb státuszban lévőket. (Tisztelet és elismerés a kivételeknek!) Nem csoda tehát, ha a férfiúi önbecsülés már fiatal korban azt kívánja meg, hogy tényleges, valódi, építő változás hiányában látszat felsőbbrendűséget vívjon ki magának az agresszió válogatott eszközeivel. Az sem meglepő, hogy a modern férfi legnagyobb csapdájává az vált, hogy mindig a rációhoz nyúl vissza megoldásért, elvágva útját érzéseitől, lelkétől, amelynek jutalma végső soron az egyre növekvő fájdalom.

Döntéshozatal illúziója

Ebben a világban a döntéshozatalnak csupán az illúziója létezik. A legtöbb férfinak még a munkahelyén sincsen túl sok hatalma. Feletteseknek, szervezeteknek, piaci viszonyoknak, vevői igényeknek és megannyi más, felettük álló körülménynek kell megfelelniük. Autonómiájuk döntéseikben kevés helyzetben van. A nyomás hatalmas.

A lelki fájdalom hatására azonban megérkezik a változtatás igénye, ami a férfit tanulásra ösztönzi. A megoldást a valódi értékek felkutatása jelenti. Azonban a modern kor csapdája, ami őt erről a belső vagy külső késztetéséről leválaszthatja, az az, hogy a “nagyság” illúzióját pénzzel, szexszel és hatalommal nagyon hosszú ideig fent lehet tartani. Ha nem bír kitörni ebből a szellemiségből, számos csatát nyerhet ugyan, de a háborút elveszti.

A megoldás az, hogy e folyamat végére a férfi megtalálja azt a feladatot, ami túlmutat az egyénen, hasznossága univerzális, akár a régi korokban a mesterembereké, akik abban lelték munkájuk jutalmát, hogy olyat alkottak, amely hasznos volt mind közösségük, mind az utókor számára.

“Apasebek”

A harmadik nagy témakör, mely a férfiak jelentős hányadának személyiségfejlődésében csorbát okoz, az apaseb.

Minden fiúnak úgy kellene felnőnie, hogy érzi apja szeretetét és megbecsülését, egészen addig, amíg ő maga túlzónak, atyáskodónak nem ítéli azt, és önszántából ki nem tör belőle.

Ehelyett, sőt, ezzel szemben a mai apák leginkább az anyagi biztonság megteremtéséért fáradoznak, sokszor minden erejüket latba vetve. Teszik mindezt szeretetből, de úgy, hogy annak más módon történő kifejezésére már alig marad erejük és idejük. Nem utolsó sorban talán épp azért, mert ők is ezt látták generációkon át. Pont ebből a szomorú örökségből fakad az, hogy a hiányzó férfiminták, valódi értékek helyett, a férfiak felnőttkorának egy része hamis értékek hajszolásával, hamis kielégülés keresésével telik. Ez azonban tudat alatt egyre erőteljesebb hiányérzettel párosul, mely belső értéktelenségérzethez vezet, ami szexuális problémák és betegségek formájában ölthet végül testet.

Ahhoz, hogy a férfi megszülessen, a fiúnak meg kell halni. Amíg az apaseb be nem gyógyul, mindig szükség lesz egy apapótló személy – akár egy erős jellemű nő – elismerésére. Emellett az érem másik oldala, hogy a férfiból adott esetben pusztító indulatot, romboló erőt válthat ki mindaz, ami egy kapcsolódásban az apját személyesíti meg, vagy azt, amit az apa jelképez számára.

Hogy az apaseb miatt keletkezett destruktív energiából építő erő váljék, be kell azt gyógyítani. Ennek útja lehet egyrészt az önálló feldolgozás, mely eredményeként megtörténik az apa megbocsájtó elfogadása, másrészt pedig a belső kisfiú felnevelése lelki munkával, meditációval, terapeuta segítségével.

Összefoglalás

A férfi lét fejlődési szakaszai önmagukban is számos kihívást rejtenek. E kihívásokat tovább nehezíti a társadalmi normák, a családi és szociális neveltetés által okozott nyomás, mely egy hiányzó apai férfiminta esetén elsőre talán olyan nehéz pályára állítja az egészséges férfivá érést, hogy az talán a lehetetlen küldetéssel azonosítható. De mindenre van megoldás! Az apaseb gyógyítható! A férfiakban a női minőség szükséges, helyénvaló, előhívható és integrálható. Az életnek igenis van valódi célja, ami boldogsággal tölthet el bárkit! Mindenkinek joga van az egészséges, teljes élethez!

Hogy mi vezértelt arra, hogy nőként mindezt leírjam? A szeretet, az empátia és az a szándék, hogy e gondolatok csokorba szedésével talán útmutatóval szolgálhatok a kitörés irányába.

Benkő Andrea

E-mail cím: isz.integralcoaching@gmail.com
Web: www.balance-in-you.hu
2021-02-17

Fotók: Sammy-Williams és Pexels (Pixabay)

 

Benkő Andrea
Szerző:
Benkő Andrea
Szólj hozzá Te is

A cikk szerzője:

Benkő Andrea

Benkő Andrea

Integrál és tantrikus-taoista szemléletű intimitás, szexualitás és párkapcsolati konzulens, tantra masszőr

Please note

This is a widgetized sidebar area and you can place any widget here, as you would with the classic WordPress sidebar.